ТИЛТ СИСТЕМИ

Начало> Продукти ТИЛТ СИСТЕМИ

ТИЛТ СИСТЕМИ

Описание:

ЕСИТ може да се похвали с разработката на установки за контейнеризация и деконтейнеризация на насипни товари в 20‘ контейнери. Новият начин за обработка на насипни товари не само намалява нейния разход, но и предоставя по-високо качество на услугата. Специфичното при тази установка е ъгъла на изправяне на контейнера. След прецизни изчисления се установи, че при точно определен наклон се използва максимален полезен обем. Няма друг тип контейнеризация, която да даде такива оптимални резултати.

Компоненти:

 • Бункерна конструкция с клапа за дозиране на материала и подвижен улей.
 • Подемно-тегловна платформа с вградена прецизна везна, която управлява процеса на дозиране.

Процес по обработване на товара:

 • Монтира се преграда  в отвора на вратите на контейнера. Тя представлява  подвижна вертикална конструкция, която осигурява безопасен достъп до товара и ограничава изтичането му през вратите
 • Контейнерът се позиционира върху подемно-теглова платформа странично с мотокар или с ричстакер. Операторът заключва контейнера към подвижната рампа, след което въвежда номер на контейнера и необходимата информация за кантарната бележка, която ще се изпечата в последствие./ Тип, марка  и No на оборудването за измерване, валидност на сертификата за калибриране, бруто, тара, нето , дата и час, име на оператора/.
 • Вратата на контейнера се отваря и платформата  повдига контейнера.
 • След като достигне работната позиция, автоматично се спуска подвижният улей. Отваря се клапата и започва самото пълнене. 
 • За контейнеризацията се използва хидравличен багер, който изсипва товара в приемния бункер.
 • При достигане на предварително зададеното максимално тегло, везната автоматично затваря клапата и улеят се вдига.
 • Контейнерът се сваля до хоризонтално положение, операторът затваря вратата и го освобождава от подемната платформа.
 • Системата разпечатва кантарна бележка.
 • Везната е проверена и маркирана от Метрологията. Притежава всички необходими сертификати за търговски цели.
 • Един 20‘ контейнер се позиционира и пълни средно за 15 минути. След това контейнерът е готов за експедиция.

Галерия: