ЕСИТ за списание АГРОБИО ТЕХНИКА: Динамичният пазар изисква адекватни решения

Начало Публикации
alt text
ЕСИТ за списание АГРОБИО ТЕХНИКА: Динамичният пазар изисква адекватни решения
  • 26.06.2018

Гъвкавост и адекватни решения изисква пазарът в момента, обобщава Никита Зиковски, CEO на ЕСИТ. http://magazines.elmedia.net/agrobio/abt-2018-7/index.htm

Присъединяването ни към Европейската общност и възможността за използване на структурните фондове, като основен финансов инструмент на ЕС, доведе до силно субсидиране в сектор Земеделие.“

Продукцията на редица растителни култури нараства чувствително, което води и до значителен ръст на товарооборотът на зърнобазите в България през последните години. Това отправя предизвикателства както към транспортната инфраструктура, така и към необходимостта от осигуряване на оптимален капацитет от везни за претегляне на транспортните средства. Имайки предвид, че основните загуби се акумулират в процесите на натоварване, изчакване за претегляне и коригиране масата на товара, пред земеделски производители, собственици на зърнобази и превозвачи стои предизвикателството за редуциране на времето за престой, като се търсят ефективни решения в технологични процеси, позволяващи точното дозиране на насипния товар в самия процес на натоварване.

Едно добро решение, масово прилагано през последните години в развитите страни, е сливането на процесите на натоварване и претегляне. Сливането на двата процеса спомага да се намалят до минимум загубите от престой на транспортната техника, както и да се намали натовареността на механизацията, участваща с процеса на натоварване.

ЕСИТ е намерила решение, като предлага на своите клиенти цялостна автоматизация на процеса на претегляне, дозиране и пакетиране чрез използването на хоперни (шлюзови) везни. Хоперните везни на ЕСИТ дават възможност товарът да се дозира с търговска точност в изключително широк диапазон от 20 до 1600 куб.м./на час. Този тип везни са автоматични, сертифицирани за търговски измервания. Притежават надеждна конструкция с висока степен на унификация за различни капацитети, която позволява да запазят работоспособността си с минимален разход за обслужване. Модерната автоматика на везните позволява те да бъдат управлявани и отчитани дистанционно, и информацията от измерванията да бъде съхранявана неограничено дълго време. Компанията разполага с високо квалифициран инженерно-технически персонал, готов да отговори на специфичните нужди и изисквания на всеки отделен клиент.