ЕСИТ изпълни единствената по рода си на българския пазар установка за контейнеризация и деконтейнеризация на насипни товари

Начало Публикации
alt text
ЕСИТ изпълни единствената по рода си на българския пазар установка за контейнеризация и деконтейнеризация на насипни товари
 • 04.01.2019

БМФ Порт Бургас разполага с единствена по рода си на българския пазар установка за контейнеризация деконтейнеризация на насипни товари в 20‘ контейнери. Съоръжението е проектирано и изработено от ЕСИТ. Съвременните тенденции на производство налагат постоянен стремеж към усъвършенстване логистиката и начина на обработка на тобари. Иновативното решение ще подобри ефективността и продуктивността в работния процес и ще доведе до по-високо качество на услугата: 

 • Запазва се целостта и качеството на продукта. За зърнените товари например това означава по-малко нараняване на черупката (люспите), което е предпоставка за по-висока стойност на крайния продукт;
 • Максимизиране средното тегло на всяка контейнеризация;
 • По-бърза контейнеризация/деконтейнеризация;
 • Създава по-безопасно работно място чрез дистанционно управление и вградени функции за сигурност.

Какво представлява Тилтът?

Установката се състои от:

 • Бункерна конструкция с клапа за дозиране на материала и подвижен улей;
 • Подемно-тегловна платформа с вградена прецизна везна, която управлява процеса на дозиране;
 •  Tilt (Накланям) Специфичното при тази установка е ъгъла на изправяне на контейнера. След прецизни изчисления се установи, че при точно този наклон се използва максимален полезен обем. Няма друг тип контейнеризация, която да даде такива резултати.

Как се обработва товарът?

 • Монтира се преграда в отвора на вратите на контейнера. Тя представлява подвижна вертикална конструкция, която осигурява безопасен достъп до товара и ограничава изтичането му през вратите;
 • Контейнерът се позиционира върху подемно-теглова платформа странично с мотокар или с ричстакер. Операторът заключва контейнера към подвижната рампа, след което въвежда номер на контейнера и необходимата информация за кантарната бележка, която ще се изпечата в последствие./ Тип, марка и No на оборудването за измерване, валидност на сертификата за калибриране, бруто, тара, нето , дата и час, име на оператора/;
 • Вратата на контейнера се отваря и платформата повдига контейнера;
 • След като достигне работната позиция, автоматично се спуска подвижният улей. Отваря се клапата и започва самото пълнене;
 • За контейнеризацията се използва хидравличен багер, който изсипва товара в приемния бункер;
 • При достигане на предварително зададеното максимално тегло, везната автоматично затваря клапата и улеят се вдига;
 • Контейнерът се сваля до хоризонтално положение, операторът затваря вратата и го освобождава от подемната платформа;
 • Системата разпечатва кантарна бележка;
 • Везната е проверена и маркирана от Метрологията. Притежава всички необходими сертификати за търговски цели;
 • Един 20‘ контейнер се позиционира и пълни средно за 15 минути. След това контейнерът е готов за експедиция.