ZWIEBEL

  • Описание

ЕСИТ ООД  е официален представител на френската фирма ZWIEBEL .
    Основана през 1828 г. ZWIEBEL е една от най-старите фирми в Европа, производители на еталонни теглилки. Предлагаме всички видове еталонни теглилки от 1мг до 2т от всички класове: Е0- Е1- Е2, F1- F2, M1- M2. Еталонните теглилки притежават сертификат за качество от OIML International standart (Международната Организация за Легална Метрология). Метрологичната лаборатория на ZWIEBEL е  акредитирана от COFRAC (Comité Français d'Accréditation – Френският комитет по акредитация). COFRAC сертификат за калибриране e признат във всички страни приели EA спогодбата (European Cooperation for Accreditation).
 

ЕТАЛОННИ ТЕГЛИЛКИ КЛАС E0 - E1- E2

ЕТАЛОННИ ТЕГЛИЛКИ КЛАС F1- F2 M1 - M2

ЕТАЛОННИ ТЕГЛИЛКИ КЛАС M1 - M2 ОТ 5кг до 50кг

ЕТАЛОННИ ТЕГЛИЛКИ КЛАС E - F - M