Мобилна метрологична лаборатория ЕСИТ

Начало Продукти Мобилна метрологична лаборатория ЕСИТ

Мобилна метрологична лаборатория ЕСИТ

  • Описание

“ЕСИТ” ООД притежава калибрирани еталонни теглилки по 1 тон със сертификат от акредитирана лаборатория от ЕА, както и първата в България частна мобилна Метрологична лаборатория за проверка и калибриране на електронни везни до 120 тона.

“ЕСИТ” ООД организира периодична проверка на всички видове автомобилни везни по предварителна заявка от клиента.